Po stopách nitrianskych legiend, synagóga,

Nitriansky hrad a kaštieľ Topoľčianky

"Kostol sv. Michala Archanjela z 12. storočia"

V dnešný sviatočný (ešte vždy) letný deň vás pozývame na výlet do ďalšieho kúta nášho malebného Slovenska, tento krát za pamiatkami nitrianskeho kraja. Čakajú nás zaujímavosti a legendy najstaršieho slovenského mesta, jeden z najstarších a najzaujímavejších románskych kostolov na Slovensku a monumentálny kaštieľ v obci Topoľčianky. Našim prvým cieľom dňa bude obec Dražovce, kde na malej zelenej lúke na jednom z výbežkov Tríbečského pohoria stojí opustený Kostol sv. Michala Archanjela z 12. storočia. Zaujme svojou zachovalosťou no najmä neopakovateľnou atmosférou, ktorá v jeho okolí vládne. Jedná sa o snáď najmalebnejšie zasadenie kostola do krajiny, čo využilo i množstvo filmárov. Je významnou archeologickou lokalitou - stojí v areáli bývalého slovanského hradiska a pohrebiska z čias Veľkej Moravy. Spoločná prehliadka kostolíka. Po nej pokračujeme do obce Topoľčianky, ktorej vládne rozľahlý anglický park s klasicistickým kaštieľom, pôvodne kamennou pevnosťou z 13. stor. Dnešný zámok vystriedal viacerých majiteľov, v 17. stor. to bol gróf Ladislav Rákoczi s manželkou Alžbetou, ktorí uskutočnili poslednú väčšiu úpravu renesančného zámku. Od polovice 18. stor. prechádza zámok do vlastníctva rodu Keglevichovcov, ktorí dali prestavať pôvodné krídlo na klasicistické a ktoré sa dodnes pokladá za najčistejší prejav klasicizmu na Slovensku. Do roku 1918 ho vlastnili Habsburgovci a v 20. rokoch minulého stor. sa stal letným prezidentským sídlom. Práve v spomínanom klasicistickom krídle si dnes môžeme pozrieť pôvodné interiéry tak, ako ich tu zanechali poslední majitelia – arcivojvoda Jozef August Habsburg a manželkou Augustou, vnučkou cisára Františka Jozefa I. V čase obeda príchod do Nitry, ktorá sa udáva ako najstarší mestský sídelný útvar na Slovensku. Jej história siaha až na prelom 8. a 9. stor., kedy sa tu sformovalo politicky samostatné Nitrianske kniežactvo, na čele ktorého stál knieža Pribina. Počuli ste už niečo o Corgoňovi, či bezhlavom mníchovi? S mestom sa spája mnoho legiend, o ktorých sa dozviete od sprievodcu. Po príchode do mesta individuálne voľno na obed. Vedeli ste že Nitra patrila po stáročia k významným centrám židovstva na Slovensku? Spoločná prehliadka nitrianskej synagógy vás o tom určite presvedčí. Následne nás čaká prehliadka v rámci ktorej objavíme krásy Horného mesta. Jeho ústrednou dominantou je areál Nitrianskeho hradu, ktorý si zachoval svoju nezmenenú podobu od 14.stor. Katedrála sv. Emerána ukrýva vzácnu kostolnú reliéfnu plastiku z 13.stor. Horný kostol zas krásne fresky a Dolný kostol nádherný oltár z pol.17.stor. Súčasťou prehliadky je aj Diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva, ktoré vlastní okrem iného aj najstaršiu rukopisnú knihu na Slovensku. Návrat do Bratislavy vo večerných hodinách.

 

Rezervácia

 

  

 

 

 

Informácie o zájazde vo formáte MS Word (vhodné pre tlač) - kliknite tu

Najdôležitejšie informácie

Termín

    22.5. 2021

Cena

    23€

Cena zahŕňa
  • - dopravu pohodlným autobusom s klimatizáciou,
    - sprievodca zájazdu, poistenie proti insolventnosti
Príplatky/vstupy:
  • - vstup do Kaštieľa Topoľčianky – skupinová cena dospelý - 6 €, dôchodca 4,50€
    - prehliadka Zoboru s miestnym sprievodcom - 2€
    - malý okruh Nitrianskym hradom so spriev. - dospelý 3€, dôchodca, dieťa do 15r.- 1,50€
    - komplexné cestovné poistenie UNION - 2,50 €/deň - odporúčame, nakoľko zahŕňa okrem iného aj poistenie storna zájazdu z dôvodu napr. náhleho onemocnenia pred zájazdom a pod.

ZÁJAZD SA USKUTOČNÍ S MINIMÁLNYM POČTOM 15 ÚČASTNÍKOV PRI LETECKOM, ALEBO 30 ÚČASTNÍKOV PRI AUTOBUSOVOM ZÁJAZDE

CK JULIŠ TRAVEL VÁM ŽELÁ KRÁSNY ZÁŽITOK