Hrad Veveří a plavba po brnianskej priehrade

"prehliadka legendy a povesti Brna"

Dnešná sobota je venovaná krásnemu okoliu ako aj moravskej metropole Brno. Na úvod navštívime kedysi slávny hrad stojaci priam pred bránami mesta, počas plavby parníkom po brnianskej priehrade sa pokocháme nádherou okolitej prírody a prostredníctvom zaujímavých historiek, legiend, či povestí spoznáme historické centrum mesta. To všetko v sprievode našej sympatickej brnianskej rodáčky – sprievodkyne Klárky. Na rozsiahlom skalnom ostrohu, nad zákrutou rieky Svratky, tam kde sa do nej vlieva potok Veverka, stojí jeden z najrozsiahlejších hradných areálov Moravy – hrad Veveří. Vznikol na prelome 12. a 13. stor. ako sídlo moravských markgrófov. V 14. stor. sa osud hradu stráca v sporoch s Fridrichom Habsburským, ktorý zastavuje mnohé kráľovské statky na Morave. Pomoc prichádza až v podobe Karla IV., ktorý ho vráti Morave a Veveří tak opäť získava vážnosť zemepanského hradu a zanedlho je znova základom výkonu panovníckej moci nad okolitým územím. Hrad bol počas svojej existencie sídlom mnohých príslušníkov bohatých šľachtických rodov a svoju dnešnú podobu získal v 18. stor. Na začiatku 20. stor. prešiel do majetku štátu a stal sa obľúbeným výletným miestom, ktoré navštívil aj prezident T. G. Masaryk. Sľubne sa rozvíjajúci turistický ruch tu ale pretrhla II. sv. vojna, kedy tu pobývali nacistické jednotky a najväčšiu ranu hrad utrpel počas bojov spojených s oslobodením Brna, kedy bol z veľkej časti poškodený. My si dnes pozrieme okruh, v rámci ktorého sa zoznámime so súkromnými komnatami posledných majiteľov hradu. Okrem spální, detských izieb, či izby pre vychovávateľku nás čakajú aj reprezentačné salóny, palácová jedáleň, či panoramatická vyhliadková terasa s výhľadom na priehradu, či do okolitých Podkomorských lesov. Po prehliadke individuálne voľno na obed. Popoludní nás už čaká plavba po obľúbenej brnianskej priehrade na rieke Svratke. Impozantná priehrada, vybudovaná v 40. rokoch minulého storočia mala slúžiť ako zdroj vodnej energie a vody pre Brno, dnes je však vyhľadávaným rekreačným miestom domácich aj turistov. Presun po priehrade parníkom bude príjemným spestrením výletu. Po výstupe nás už čaká moravská metropola. Prehliadka historického centra zaujme všetkých, ktorí milujú povesti, legendy, či majú záujem o mystiku. Dozvieme sa prečo je zavesený drak v podchode Starej radnice, čo sa kedysi dialo na Novej radnici, alebo prečo zvonia v Brne na obed už o 11... Okrem toho sa počas prehliadky dozviete mnoho ďalších zaujímavostí o ktoré sa s vami naša miestna sprievodkyňa rada podelí. Po prehliadke individuálne voľno v centre mesta. Návrat do Bratislavy vo večerných hodinách.

 

Rezervácia

 

  

 

 

 

Informácie o zájazde vo formáte MS Word (vhodné pre tlač) - kliknite tu

Najdôležitejšie informácie

Termín

    25. 9. 2021

Cena

    24€

Cena zahŕňa
  • - dopravu pohodlným autobusom s klimatizáciou,
    - sprievodca zájazdu, poistenie proti insolventnosti
Príplatky/vstupy:
  • - vstup na hrad Veveří - dospelý 5€, senior nad 65r. – 3,50€
    - plavba po brnianskej priehrade – dospelý 5€, dieťa do 15r. – 2,50€
    - komplexné cestovné poistenie UNION - 2,50€/deň - odporúčame, nakoľko zahŕňa okrem iného aj poistenie storna zájazdu z dôvodu napr. náhleho onemocnenia pred zájazdom a pod.

ZÁJAZD SA USKUTOČNÍ S MINIMÁLNYM POČTOM 15 ÚČASTNÍKOV PRI LETECKOM, ALEBO 30 ÚČASTNÍKOV PRI AUTOBUSOVOM ZÁJAZDE

CK JULIŠ TRAVEL VÁM ŽELÁ KRÁSNY ZÁŽITOK