Hrad Veveří, plavba po brnianskej priehrade

a slávnosti vína v Brne

"prehliadka starobrnianskeho opátstva"

Dnešná sobota je venovaná krásnemu okoliu ako aj moravskej metropole Brno. Na úvod navštívime kedysi slávny hrad stojaci priam pred bránami mesta, počas plavby parníkom po brnianskej priehrade sa pokocháme nádherou okolitej prírody a prostredníctvom zaujímavých historiek, legiend, či povestí spoznáme historické centrum mesta. Na rozsiahlom skalnom ostrohu, nad zákrutou rieky Svratky, tam kde sa do nej vlieva potok Veverka, stojí jeden z najrozsiahlejších hradných areálov Moravy – hrad Veveří. Vznikol na prelome 12. a 13. stor. ako sídlo moravských markgrófov. V 14. stor. sa osud hradu stráca v sporoch s Fridrichom Habsburským, ktorý zastavuje mnohé kráľovské statky na Morave. Pomoc prichádza až v podobe Karla IV., ktorý ho vráti Morave a Veveří tak opäť získava vážnosť zemepanského hradu a zanedlho je znova základom výkonu panovníckej moci nad okolitým územím. Hrad bol počas svojej existencie sídlom mnohých príslušníkov bohatých šľachtických rodov a svoju dnešnú podobu získal v 18. stor. Na začiatku 20. stor. prešiel do majetku štátu a stal sa obľúbeným výletným miestom, ktoré navštívil aj prezident T. G. Masaryk. Sľubne sa rozvíjajúci turistický ruch tu ale pretrhla II. sv. vojna, kedy tu pobývali nacistické jednotky a najväčšiu ranu hrad utrpel počas bojov spojených s oslobodením Brna, kedy bol z veľkej časti poškodený. My si dnes pozrieme okruh, v rámci ktorého sa zoznámime so súkromnými komnatami posledných majiteľov hradu. Okrem spální, detských izieb, či izby pre vychovávateľku nás čakajú aj reprezentačné salóny, palácová jedáleň, či panoramatická vyhliadková terasa s výhľadom na priehradu, či do okolitých Podkomorských lesov. Po prehliadke individuálne voľno na obed. Popoludní nás už čaká plavba po obľúbenej brnianskej priehrade na rieke Svratke. Impozantná priehrada, vybudovaná v 40. rokoch minulého storočia mala slúžiť ako zdroj vodnej energie a vody pre Brno, dnes je však vyhľadávaným rekreačným miestom domácich aj turistov. Presun po priehrade parníkom bude príjemným spestrením výletu. Po výstupe nás už čaká moravská metropola. Konkrétne Mendlovo námestie, kde sa nachádza augustiniánske opátstvo - Starobrniansky kláštor, ktorý založila česká a poľská kráľovná Alžbeta (Eliška) Rejčka ako kláštor cisterciániek. K jeho založeniu sa traduje povesť, ktorú sa dozviete od sprievodcu na zájazde. Tento rok oslávi kláštor 700 rokov od založenia a pri tejto príležitosti tu otvorili múzeum, ktoré má ukázať práve tieto bohaté zbierky rádu a kláštora samotného. K videniu tu je napríklad klenotnica s vzácnymi opátskymi insígniami, či bohatá zbierka liturgického riadu a rúch. Zo vzácnych obrazov jednoznačne vyniká Rubensov originál obraz sv. Augustína. Nachádza sa tu aj salón venovaný G. J Mendelovi, ktorý tu bol jednu dobu opátom, aj miestnosť venovaná L. Janáčkovi, ktorý v miestnej bazilike pôsobil ako riaditeľ chóru. Práve susediaca gotická bazilika Nanebovzatia Panny Márie bude našim ďalším bodom programu. Hovorí sa o nej ako o klenote gotickej architektúry na Morave. Okrem čarovnej atmosféry tu na vás čaká obraz Čiernej Madony, abstraktná vitráž, kontrastujúca s novogotickým interiérom, či hrob zakladateľky kláštora Elišky Rejčky... Prehliadka baziliky s miestnym sprievodcom, prehliadka múzea individuálne. No a na záver príjemného dňa individuálne voľno v centre na legendárnom „Svoboďáku“, kde sa konajú tradičné septembrové slávnosti vína, alebo vinománia. Tešiť sa môžeme nielen na dobré jedlo a pitie, či kultúrny program, ale aj na šikovných remeselníkov z regiónu, ktorých výrobky tu budú zastúpené. Návrat do Bratislavy vo večerných hodinách.

 

Rezervácia

 

  

 

 

 

Informácie o zájazde vo formáte MS Word (vhodné pre tlač) - kliknite tu

Najdôležitejšie informácie

Termín

    16. 9. 2023

Cena

    29€

Cena zahŕňa
  • - dopravu pohodlným autobusom s klimatizáciou,
    - sprievodca zájazdu, poistenie proti insolventnosti
Príplatky/vstupy:
  • - vstup na hrad Veveří - dospelý - 8€, senior nad 65r. - 6,50€
    - plavba po brnianskej priehrade – dospelý - 5,50€, dieťa do 15r. - 2,50€
    - Múzeum starobrnianského opátstva + bazilika – dospelý - 11€, senior nad 65r. - 7€
    - komplexné cestovné poistenie UNION - 3€/deň - odporúčame, nakoľko zahŕňa okrem iného aj poistenie storna zájazdu z dôvodu napr. náhleho onemocnenia pred zájazdom a pod.

ZÁJAZD SA USKUTOČNÍ S MINIMÁLNYM POČTOM 15 ÚČASTNÍKOV PRI LETECKOM, ALEBO 30 ÚČASTNÍKOV PRI AUTOBUSOVOM ZÁJAZDE

CK JULIŠ TRAVEL VÁM ŽELÁ KRÁSNY ZÁŽITOK