Strážnice krížom krážom a víno v Plžiach

 

"plavba po Baťovom kanáli"

Počas dnešného výletu sa vydáme na slovensko-moravské pohraničie. U českých susedov spoznáme Múzeum dediny juhovýchodnej Moravy v Strážnici a samotné mestečko trebárs aj z vodnej hladiny obľúbeného Baťovho kanála. Po rannom odchode z Bratislavy si to namierime do sympatického moravského mestečka Strážnice. Ako prvá nás tu čaká vyhliadková plavba po Baťovom kanáli. Unikátna vnútrozemská vodná cesta Baťov kanál vznikla v 30. rokoch 20. stor. ako projekt využívaný na zavlažovanie územia. Firma Baťa vlastnila baňu na hnedé uhlie a plavebnú cestu využívala na prepravu paliva na lodiach do roku 1960. V 90tich rokoch sa potom opäť obnovil jej význam a začala sa využívať na turistické účely. Oficiálny názov Baťov kanál dostala až v roku 2002 za účasti Tomáša Baťu ml. a obnovil sa tak ľudový názov „Baťák“. Priamo z prístavu v Strážnici sa budeme plaviť až do bodu kde sa kanál kríži s riečkou Veličkou. Prechádzať budeme okolo vinárskej dedinky Petrov, kde sa preplavíme plavebnou komorou, ktorú obsluhuje komorník. Plavebná komora je zariadenie slúžiace na prekonávanie výškových rozdielov počas plavby a patrí medzi dobrodružné aktivity na kanáli. Po preplavení sa komorou pokračujeme cez zámocký park, pozdĺž skanzenu a centra mesta do prírodnej časti kanálu, ktorá sa považuje za jeho najkrajší úsek. Po ceste sa od sprievodcu dozvieme mnohé zaujímavosti z histórie a súčasnosti kanála aj okolia. Po plavbe krátka prechádzka po zámockom parku. Jednou z tunajších atrakcií je aj skanzen, ktorého návštevu si nenecháme ujsť. V krásnom a pokojnom prostredí skanzenu nájdeme okolo 60 zaujímavých objektov znázorňujúcich ľudovú architektúru od 18. stor., ľudové remeslá, tradičné hospodárstvo a chov zvierat. Po skanzene si necháme voľno na individuálny obed, ktorý si môžeme vychutnať buď v reštaurácii v prístave, alebo sa prejdeme do mesta. Poobede sa prejdeme zámockým parkom, ktorý skrýva tiež veľa zaujímavostí, až kým nenarazíme na strážnický zámok. Svoju dnešnú novorenesančnú podobu s klasickými prvkami však získal až v polovici 19. storočia. V zámku je sprístupnená zámocká kaplnka s historicky cenným oltárom, historická knižnica, či ktorá obsahuje 13 000 zväzkov kníh. Stála expozícia „Nástroje ľudovej hudby v Českej republike“, jediná svojho druhu v strednej Európe, v ktorej sa pomocou moderných technológií stanú súčasťou expozície aj návštevníci. Na jednom mieste je k videniu mnoho pozoruhodných a vzácnych exponátov. Po rozlúčke s príjemným mestečkom nás na spiatočnej ceste ešte čaká návšteva najznámejšieho celku vinárskych „sklepov“ v ČR – Sklepy Plže, kde nájdeme okolo 80 historických vínnych pivničiek budovaných od 15. storočia. Areál je dnes pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry. Prechádzka po uličkách s typickými fotogenickými modro-bielymi domčekmi. V jednom z nich máme objednanú degustáciu chutného lokálneho vína s degustačným záhryzom. Návrat do Bratislavy v podvečerných hodinách. 


 

Rezervácia

 
 

 Informácie o zájazde vo formáte MS Word (vhodné pre tlač) - kliknite tu

 


Najdôležitejšie informácie

 

Termín

    18. máj 2024

Cena

    33 €

Cena zahŕňa
  • - dopravu pohodlným klimatizovaným autobusom
    - sprievodca zájazdu, poistenie CK proti insolventnosti
Cena nezahŕňa
  • - hodinová plavba po Baťovom kanáli so sprievodcom – 7€
    - prehliadka skanzenu Strážnica so sprievodcom – dospelý 7€, senior nad 65r. 4,50€
    - komentovaná prehliadka zámku Strážnice – dospelý cca 5€, senior nad 65r. – cca 3€
    - ochutnávka 4 druhov vína u lokálneho vinára v Plžiach so syrmi, klobáskou a pečivom - 10€

ZÁJAZD SA USKUTOČNÍ PRI MINIMÁLNOM POČTE 30 ÚČASTNÍKOV

CK JULIŠ TRAVEL VÁM ŽELÁ KRÁSNY ZÁŽITOK